องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ชนิดรถยนต์ผ่านได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างรถรับส่งเด็กสายบ้านโคกหินกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องปลิ้นกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมแซมรถยนต์ กง3197 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัคซีน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถรับส่ง -เด็กเล็ก เส้นทางที่ ๑ เส้นทางที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแวง ม.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานเฉลิมพระเกียรติ ม.8 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างถนนคันดินเสริมผิวดินลูกรัง ม.8(ถนนเลียบหนองแวง) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจากแยกบ้านคำพี้ ถงแยกผาพยอม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างยกคันดินเลียบห้วยตาเปา-นานายไมคนเพียร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างถนนคันดินเพื่อการเกษตรสายทาง นาผาโผง ถึง นาดง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรสายห้วยไผ่ -ถนน2370 บ้านหนองแคน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร แยกเข้านาประซิล ถึงแยกนาร้อยตำรวจเอกอาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างงานช่วยช่างเขียนแบบ สำรวจ ออกแบบ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าพื้นที่เวบไซต์ วัสดุเครื่องจักดับเพลิง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเข้าเล่ม เย็บเล่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
101 - 120 (ทั้งหมด 412 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21